text.skipToContent text.skipToNavigation

Splošni pogoji poslovanja storitve HOFER dostava

Različica: November 2019

Področje veljavnosti

Za poslovno razmerje med naročnikom (v nadaljevanju: kupec) in družbo HOFER trgovina d.o.o. (v nadaljevanju: HOFER), veljajo izključno naslednji splošni pogoji poslovanja, ki vsebujejo splošne določbe ter posebne določbe. Ti splošni pogoji poslovanja veljajo zgolj za storitve HOFER dostave.

Splošne pogoje poslovanja si lahko prenesete na računalnik, jih shranite, uporabljate in natisnete. Za naročilo veljajo splošni pogoji poslovanja, ki so objavljeni na naši spletni strani v času oddaje naročila. Družba HOFER lahko splošne pogoje poslovanja kadar koli spremeni ali dopolni z novimi določili.

Če imate kakršna koli vprašanja glede naročila ali v primeru pritožb se obrnite na naš Oddelek za informacije in pomoč strankam, in sicer od ponedeljka do sobote med 8.00 in 20.00 po telefonu na številko +386/1/8346600 ali po e-pošti: info@hofer.si.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. Dostava

HOFER zagotavlja dostavo do razprodaje zalog. HOFER v sodelovanju z dobavitelji in dostavno službo dostavlja izključno na naslove v Sloveniji, zato bodo sprejeta zgolj naročila oseb z dostavnim naslovom v mejah Republike Slovenije. Dostava se izvede v nekaj delovnih dneh, najkasneje pa v roku, ki je naveden pri podatkih o dostavi posameznega izdelka na spletnem portalu HOFER dostava, in sicer prek dostavne službe. Če naročeno blago ni na voljo, boste o tem nemudoma obveščeni. V primeru nerazpoložljivosti naročenega blaga vam bomo že prejeta plačila povrnili. Zaradi zamude pri dostavi s strani družbe HOFER kupec nima pravice odkloniti prevzema naročila, pravice do vložitve odškodninskega zahtevka, razen če je zamuda posledica hude malomarnosti ali namernega ravnanja s strani družbe HOFER ter pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe, če družbi HOFER predhodno ne določi primernega dodatnega roka za izpolnitev kupoprodajne pogodbe. Kupec sme brez postavitve dodatnega roka za izpolnitev obveznosti s strani družbe HOFER odstopiti od kupoprodajne pogodbe le, če bi družba HOFER zavrnila dostavo blaga, če je glede na okoliščine ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe dogovorjeni rok bistvena sestavine kupoprodajne pogodbe ali če kupec pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe družbo HOFER obvesti, da je dogovorjeni rok bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe.

HOFER ima pravico do izvedbe delne dostave. Delna dostava je še posebej verjetna za naročila izdelkov iz različnih skupin izdelkov. Tveganje izgube ali poškodbe blaga preide na kupca šele ob dobavi tj. ob prevzemu blaga s strani kupca ali tretje osebe, ki jo je za prevzem imenoval kupec. Če kupec zamuja z izpolnjevanjem obveznosti, HOFER ni dolžan opraviti dostave.

Morebitne storitve montaže in servisa na kraju samem so prostorsko omejene in jih nudimo samo v Sloveniji.

2. Cene

Za dostavljeno blago veljajo cene, ki so veljavne na dan sklenitve kupoprodajne pogodbe in so objavljene na spletnem mestu hofer.si/sl/posebna-ponudba in www.hoferdostava.si ter v trgovinah družbe HOFER. Cene so v evrih in vključujejo veljaven zakonsko predpisan DDV in stroške dostave.

3. Slike izdelkov

Slike izdelkov so simbolične in ne ustrezajo vedno videzu dobavljenih izdelkov. Do sprememb videza in sestave izdelkov lahko pride predvsem, kadar proizvajalec prenovi svojo ponudbo. Družba HOFER ne prevzema odgovornosti za majhne spremembe kot so na primer barvni odtenki izdelkov in ostale majhne spremembe, ki ne vplivajo na navedene ali pričakovane lastnosti in se lahko izdelek uporablja, kot je opisano v dokumentaciji, ki je priložena izdelku.

Prav tako družba HOFER ne prevzema odgovornosti za morebitne besedilne napake na spletni strani in dokumentaciji, ki je priložena izdelku.

4. Omejitev prodaje alkohola

V primeru naročila izdelkov s starostno omejitvijo ima dostavna oseba pravico predhodno zahtevati od kupca, da z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb, izkaže svojo starost. Osebam mlajšim od 18 let, ki se ob prevzemu blaga ne nahajajo v spremstvu odrasle osebe ali se ne identificirajo oziroma izkažejo svoje starosti se alkohola ne more izročiti.

5. Stvarna napaka

Napaka je stvarna:
 • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet;
 • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila družbi HOFER znana oziroma bi ji morala biti znana;
 • če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je družba HOFER izročila izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost izdelka za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli izjav o značilnostih blaga, ki jih je dala družba HOFER ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na izdelku.

Kupec mora družbo HOFER v zakonsko določenem roku obvestiti o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te in družbi HOFER omogočiti pregled izdelka.

Kupec, ki je družbo HOFER pravilno obvestil o stvarni napaki, ima pravico do:
 • odprave napake oziroma popravila;
 • zamenjave za enak izdelek (v primeru, da je izdelek na zalogi);
 • delnega vračila kupnine;
 • vračila celotne kupnine.

Obrazec za uveljavljanje stvarne napake kupec dobi na blagajni v trgovini.

6. Garancija

Garancijske zahtevke urejajo zakonske določbe. Vse garancije tretjih oseb (npr. proizvajalca) lahko najdete v opisu izdelka na spletni strani in v priloženem garancijskem listu ter pogojih. Garancija velja ob upoštevanju garancijskega lista in pogojev ter ob predložitvi računa in izdelka, skupaj z vsemi pripadajočimi deli.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti družbe HOFER za stvarne napake na izdelku.

Garancija velja za proizvode izročene na območju Republike Slovenije.

7. HOFER vračilo kupnine

HOFER pri nakupih zagotavlja vračilo kupnine, ki traja 60 dni od datuma prevzema izdelka, razen če je v opisu posameznega izdelka izrecno navedeno, da pravica do vračila kupnine traja manj časa, blago pa je v nepoškodovanem stanju.

8. Odstop od pogodbe

Pri naročilih prek spletne strani www.hoferdostava.si lahko od pogodbe odstopite po štirinajstdnevnem zakonsko določenem roku, in sicer brez navedbe razloga ter tako, da stopite v stik z našim Oddelkom za pomoč in informacije strankam 14 dni od trenutka prejema blaga.

V primeru, da se ločeno dobavlja več kosov blaga, ki so bili naročeni z istim naročilom, začne štirinajstdnevni rok za odstop od pogodbe teči od dne, ko prejmete zadnji kos naročenega blaga, ter nam sporočite, da blago vračate in se želite z dostavno službo dogovoriti za datum prevzema povratne pošiljke. V primeru vračila zaradi poškodbe nastale pri transportu, je rok za vračilo blaga najkasneje v roku 14 dni od trenutka prejema blaga. Kupec mora izdelek s pripadajočo opremo predati dostavni službi v prvotni embalaži, v kateri je izdelek prejel (vključno z notranjo in zunanjo embalažo).

Vračilo izdelka v trgovini ni mogoče. Če imate kakršna koli vprašanja glede vračila izdelka, se lahko obrnete na Oddelek za informacije in pomoč strankam.

V primeru odstopa od pogodbe morate blago vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen v primeru, ko je bilo blago poškodovano brez vaše krivde. Kupec mora izdelek vrniti ustrezno zapakiranega v embalaži, ga zaščititi in pripraviti za prevzem dostavne službe.

Obrazec za odstop si lahko prenesete spodaj. Prav tako nam lahko odstopno izjavo posredujete v kateri koli drugi pisni obliki. Izpolnjen obrazec za odstop ali vašo odstopno izjavo v kateri koli drugi pisni obliki nam lahko posredujte prek elektronske pošte na naslov info@hofer.si ali pisno po navadni pošti na sedež podjetja HOFER trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica.

Obrazec za odstop.pdf

Pravica do odstopa od pogodbe ne pride v poštev:
 • za blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika oziroma je jasno prilagojeno osebnim potrebam potrošnika;
 • za blago ali storitve, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera družba HOFER nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
 • za blago, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;
 • za časopise, periodični tisk ali revije razen pri naročniških pogodbah za dobavo takih publikacij;
 • za blago, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
 • za zapečatene avdio- ali videoposnetke in računalniške programske opreme, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat;
 • za zapečateno blago, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat;
 • za alkoholne pijače katerih cena je dogovorjena ob sklenitvi pogodbe in ki se lahko dostavijo po 30 dneh, njihova dejanska vrednost pa je odvisna od nihanj na trgu, na katera družba HOFER nima vpliva;
 • pri pogodbah pri katerih je kupec izrecno zahteval obisk družbe HOFER na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če družba HOFER pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe;
 • in pri pogodbah o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

Družba HOFER si pridržuje pravico, da bo vračilo kupnine izvedla po prevzemu vrnjenega izdelka oziroma po predložitvi dokazila, da je kupec izdelek vrnil. Za vračilo kupnine družba HOFER uporablja ista plačilna sredstva, kot jih je uporabil kupec za izvedbo prvotne transakcije.

9. Varstvo osebnih podatkov

Obveščamo vas, da bo upravljavec osebnih podatkov družba HOFER d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica, vaše osebne podatke (ime in priimek, naslov, naslov za dostavo, elektronski naslov in telefonsko številko, medsebojno korespondenco) obdeloval na podlagi kupoprodajne pogodbe za namen izvedbe potrditve naročila in dostave izdelka. Vaše osebne podatke bomo posredovali dobavitelju izdelka in dostavni službi, ki bosta poskrbela za organizacijo dostave izdelka do vaših vrat. Če nam svojih osebnih podatkov ne boste želeli posredovati, vam izdelka ne bomo mogli dostaviti. Vaše osebne podatke bomo hranili do konca obravnave reklamacije oz. še 5 let od poplačila vseh obveznosti iz osnovne kupoprodajne pogodbe.

Kadarkoli lahko uveljavljate svojo pravico, da dostopate do svojih osebnih podatkov, pod določenimi pogoji pravice do omejitve obdelave, pravico do popravka in pravico do prenosljivosti podatkov. Če boste menili, da vaših pravic ne izvršujemo ustrezno, lahko to sporočite oddelku, pristojnemu za varstvo osebnih podatkov na pravo@hofer.si, ali pa se pritožite Informacijskemu pooblaščencu (ip-rs.si).

Informacije v zvezi s piškotki, ki se uporabljajo v sklopu storitve HOFER dostava se nahajajo na spletni strani https://www.hofer.si/sl/splosni-pogoji/piskotki-in-nastavitve/

10. Veljavna zakonodaja, sodna pristojnost, pritožbe

Za veljavno zakonodajo se uporablja slovenska in EU zakonodaja s področja potrošniškega prava. Družba HOFER si bo prizadevala za sporazumno rešitev sporov. V kolikor pa to ne bo mogoče, je za vse pravne spore pristojno sodišče, na območju katerega ima kupec stalno prebivališče.

Kupci imajo možnost, da pritožbe vložijo na spletni platformi EU za reševanje sporov: http://ec.europa.eu/odr. Pritožbo lahko vložite tudi neposredno na e-naslov: info@hofer.si ali pisno po navadni pošti na sedež podjetja HOFER trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica.
II. POSEBNE DOLOČBE ZA NAROČILO BLAGA V TRGOVINI

1. Sklenitev kupoprodajne pogodbe

Za izdelke »HOFER dostava«, ki jih kupite na blagajni v naši trgovini in za katere prejmete potrdilo s kodo naročila, sklenete kupoprodajno pogodbo v trgovini HOFER. Blago vam ne bo neposredno izročeno v trgovini, temveč poslano.

Koraki v postopku naročanja:

 1. Če je izdelek plačan na blagajni v naši trgovini, boste ob koncu nakupa poleg običajnega računa prejeli še dodatno potrdilo s 16-mestno kodo naročila in podatki o nadaljnjem postopku. Potrdilo s kodo naročila skrbno shranite. V primeru izgube kode naročila, se lahko obrnete na Oddelek za informacije in pomoč strankam (telefonska številka: +386/1/8346600).
 2. Postopek naročanja je treba nadaljevati samostojno od doma prek spletne strani www.hoferdostava.si ali s pomočjo našega Oddelka za informacije in pomoč strankam (telefonska številka: +386/1/8346600).
 3. Vnesite 16-mestno kodo naročila na spletni strani www.hoferdostava.si in kliknite »Unovči kodo naročila«.
 4. Če vam ni treba izbrati nobene dodatne lastnosti, kot npr. barve, se izdelek pomakne neposredno v košarico. V nasprotnem primeru lahko izdelek dodate v košarico šele, ko izberete dodatne lastnosti.
 5. Ko vnesete naslov za dostavo in potrdite splošne pogoje poslovanja storitve HOFER dostava, se naročilo zaključi. Pred zaključkom naročila se lahko prijavite še na prejemanje HOFERjevih e-novic.
 6. Po oddanem naročilu boste samodejno prejeli potrditev naročila po e-pošti. V priponki sporočila prejmete račun v formatu PDF. Na računu, ki ga boste prejeli v PDF formatu po e-pošti bo naveden znesek 0,00 €, saj je znesek vrednosti kupljenega blaga naveden na originalnem računu, ki ste ga prejeli na blagajni v trgovini.
 7. V večini primerov bo dobavitelj v kratkem času stopil v stik z vami, da se boste dogovorili o datumu dostave. V nekaterih primerih se dostava opravi v nekaj delovnih dneh brez predhodnega dogovora glede datuma dostave.

2. Rok za unovčenje potrdila s kodo naročila

Rok za unovčenje je naveden na potrdilu s kodo naročila.

Če potrdila s kodo naročila ne unovčite do izteka roka za unovčenje kode, boste ob predložitvi računa in potrdila s kodo naročila v poljubni trgovini prejeli vračilo kupnine. V primeru izgube kode naročila, se lahko obrnete na Oddelek za informacije in pomoč strankam (telefonska številka: +386/1/8346600).
III. POSEBNE DOLOČBE ZA NAKUP BLAGA PREK SPLETA

1. Sklenitev kupoprodajne pogodbe

Vaše naročilo predstavlja ponudbo za sklenitev kupoprodajne pogodbe. Prejem vašega naročila družba HOFER takoj potrdi z elektronskim odgovorom. Kupoprodajna pogodba je sklenjena, ko prejmete potrditev vašega naročila s strani družbe HOFER.

Naročanje in poslovanje prek spleta poteka v slovenskem jeziku. Prodaja je omejena na količine, običajne za gospodinjstvo in na kupce starejše od 18 let.

Koraki sklenitve kupoprodajne pogodbe:

 1. Prijavite se z obstoječim uporabniškim računom ali se registrirajte kot nov uporabnik.
 2. Želeno blago vnesite v košarico s klikom gumba »Dodaj v košarico«. Če ste že prijavljeni, se boste po dodajanju izdelka v košarico samodejno pomaknili na obrazec za prijavo in registracijo.
 3. V nakupovalni košarici lahko kliknete gumb »Na blagajno«, da se premaknete na naslednji korak naročila, tj. vnos kontaktnih podatkov in naslova za izstavitev računa. Če podatki še niso predhodno vneseni, jih je treba vnesti. Če je naslov za dostavo drugačen, ga je treba vnesti. Kliknite gumb »Naprej«, da se premaknete na naslednji korak naročila.
 4. V tem koraku naročila vnesite želeni način plačila naročila. S klikom gumba »Naprej« se boste pomaknili na naslednji korak naročila.
 5. V tem koraku lahko še enkrat preverite svoje naročilo, preden ga oddate kot zavezujoče naročilo. Poleg tega morate potrditi splošne pogoje poslovanja storitve HOFER dostava. S klikom gumba »Zaključi naročilo in plačaj« naročilo postane zavezujoče. Pred zaključkom naročila se lahko prijavite še na prejemanje HOFERjevih e-novic.
 6. Kupoprodajna pogodba je sklenjena, ko prejmete potrditev naročila s strani družbe HOFER. V priponki boste prejeli račun v PDF obliki.

2. Plačilo

Pri načinu plačila je na voljo plačilo s kreditno kartico (MasterCard in VISA). Plačilo velja za izvršeno na dan, ko družba HOFER prejme znesek.